III edycja konkursu "Granty na granty"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w europejskich programach badawczych". W ramach programu polskie jednostki naukowe pełniące rolę koordynatorów w międzynarodowym konsorcjum mogą uzyskać wsparcie finansowe na przygotowanie wniosku projektowego. Wnioski można składać w trybie ciągłym do dnia 15 listopada 2009 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MNiSW.