Szkolenie RPK: "Zasady finansowania projektów w 7 PR – aktualne wytyczne KE"

Uprzejmie informuję, iż RPK Lublin wspólnie z RPK Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla organizuje szkolenie pt.:

„Zasady finansowania projektów w 7 PR - aktualne wytyczne KE”.

Celem szkolenia będzie zaprezentowanie zasad finansowania projektów badawczych, z uwzględnieniem modyfikacji, które w ostatnim czasie wprowadziła Komisja Europejska. Szczególny nacisk zostanie położony na praktyczne aspekty zarządzania finansami w projektach europejskich.

Spotkanie odbędzie się dnia 27 listopada 2009 r. (piątek), w sali LFP w "Spichlerzu" (Lublin, ul. Nadbystrzycka 38 H) na terenie kampusu Politechniki Lubelskiej (I piętro, nad restauracją "Esencja").

Program spotkania:
10:30 - 11:30 Kategorie kosztów w projektach 7 PR i konkretne działania możliwe do sfinansowania, raporty - sprawozdanie finansowe
11:30 - 11:45 Przerwa
11:45 - 13:00 Zaświadczenia z kontroli sprawozdań finansowych, płatności

Po zakończeniu szkolenia przewidziane są konsultacje indywidualne dot. wszelkich aspektów związanych z planowaniem, prowadzeniem bądź rozliczaniem projektów realizowanych w ramach 7 PR.

Zgłoszenia na udział w szkoleniu prosimy kierować do dnia 26 listopada br. na adres e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl  bądź faxem na nr 81 744 50 67.

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu

Kontakt:
Michał Marszałowicz
tel. (081) 744 50 61 w. 118
mmarszalowicz@ipan.lublin.pl