Szkolenie RPK: "Finanse w 7. Programie Ramowym - warsztaty "

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie pt.:

"Finanse w 7. Programie Ramowym - warsztaty"

Celem szkolenia jest przybliżenie zasad finansowania projektów w 7. Programie Ramowym oraz praktyczne przygotowanie w zakresie kalkulowania budżetu projektu, obliczania kosztów pośrednich, dofinansowania KE i MNiSW a także zaliczek i płatności w ramach projektu.

Warsztaty skierowane są do służb finansowo-księgowo-administracyjnych, które zajmują się administrowaniem i rozliczaniem projektów w Programach Ramowych oraz osób zamierzających wystąpić z wnioskami o dofinansowane prac badawczych z 7. Programu Ramowego.

Warsztaty odbędą się 2 grudnia br. w Instytucie Psychologii UMCS (Lublin, Plac Litewski 5) w sali nr 65 (I. piętro).

Program:
9:30 – 10:00    Rejestracja uczestników,
10:00 – 10:10    Rozpoczęcie i powitanie uczestników,
10:10 – 11:00    Omówienie aspektów finansowych 7PR,
11:00 – 11:15     Przerwa,
11:15 – 13:00     Obliczanie kosztów uczestnictwa, w tym kosztów pośrednich, obliczanie dofinansowania KE i MNiSW, obliczanie zaliczek i płatności – zajęcia warsztatowe (ćwiczenia z kalkulatorami),
13:00 – 13:30    Pytania i konsultacje bezpośrednie, zakończenie szkolenia.

Warsztaty będą się odbywać w niewielkiej grupie uczestników (do 30 osób). Prosimy o przyniesienie kalkulatorów, będą potrzebne do ćwiczeń.

Zgłoszenia na udział w szkoleniu prosimy kierować do 30 listopada br. na adres e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl  bądź faxem na nr 81 744 50 67. Uczestnictwo jest bezpłatne (działalność RPK jest finansowana przez MNiSW).

Formularz zgłoszenia udziału w szkoleniu

Kontakt:
Michał Marszałowicz
tel. (081) 744 50 61 w. 118
mmarszalowicz@ipan.lublin.pl