Research for the benefit of SMEs (CAPACITIES)

Research for the benefit of SMEs (Badania na rzecz MŚP)


Znak konkursu: FP7-SME-2010-1

Data ogłoszenia: 30 lipca 2009 r.

Budżet: 136 840 000 euro

Termin zamknięcia konkursu: 3 grudnia 2009 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli


Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=216