Marie Curie Initial Training Networks

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu PEOPLE - Marie Curie Initial Training Netwoks (Sieci badawczo-szkoleniowe dla początkujących naukowców). Sieci ITN umożliwiają naukowcom rozpoczynającym karierę zawodową rozwinięcie swoich umiejętności, dołączenie do uznanych zespołów badawczych i zapewnienie sobie lepszych perspektyw zawodowych. Wnioski mogą składać konsorcja kilku instytucji (uczelnia, instytut badawczy, MŚP) do dnia 22 grudnia 2009 r. Dokumentacja konkursowa: CORDIS > FP7 > Find a call > PEOPLE.