Program stypendialny: "Fellowship for Intellectual Exchange 2010-2011"

Zgłoszenia do dnia 22 grudnia 2009 r. Szczegółowe informacje na stronie internetowej Ambasady Japonii w Polsce.