Stypendia badawcze oferowane przez UNESCO oraz Federację Rosyjską

Zgłoszenia do dnia 5 stycznia 2010 r.