Oferta stypendialna DAAD

Oferta stypendialna DAAD (Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej) na rok akademicki 2010/2011 jest dostępna na stronie internetowej Przedstawicielstwa DAAD w Warszawie. W ofercie znajdują się stypendia dla absolwentów studiów wyższych (wszystkich kierunków), dla doktorantów oraz dla naukowców (postdoc i z dłuższym stażem badawczym). Szczegółowa oferta stypendialna znajduje się w części "Stypendia dla Polaków".