Program KOLUMB - stypendia na zagraniczne staże podoktorskie

W ramach programu KOLUMB Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przyjmuje do dnia 1 lutego 2010 r. wnioski dotyczące zagranicznych stypendiów. W konkursie wnioski o stypendium mogą składać naukowcy ze stopniem doktora zainteresowani wyjazdem (od 6 do 12 miesięcy) do zagranicznych ośrodków naukowych. Kandydaci sami wybierają instytucje naukowe lub mogą skorzystać  z oferty Fundacji, która podpisała umowy z zagranicznymi instytucjami i uczelniami. W 2010 roku Fundacja planuje drugi termin konkursu (15 października). Szczegółowe informacje na stronie FNP.