Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych

Krajowy Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych określa Priorytetowe obszary badawcze, a w ramach obszarów proponuje Priorytetowe kierunki badań. Stanowi podstawę do formułowania Strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych.