Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej na 2010 rok

Na stronie internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zamieszczono nową broszurę: "Program wspierania nauki w 2010 roku".