Program Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - Międzynarodowe Projekty Doktoranckie

Międzynarodowe Projekty Doktoranckie - wsparcie projektów realizowanych przez uczestników studiów doktoranckich prowadzonych we współpracy z jednostką zagraniczną. Program skierowany jest do konsorcjów naukowych, w skład których wchodzi co najmniej jedna instytucja polska i co najmniej jedna instytucja zagraniczna. Konsorcjum naukowe powinno wspólnie prowadzić projekty doktoranckie, koordynatorem musi być jednostka z Polski. Program dotyczy wszystkich dziedzin nauki i może trwać od 4 do 5 lat. Najbliższy nabór wniosków będzie prowadzony w terminie od 15 stycznia do 15 marca 2010 r. Szczegółowe informacje na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.