Stypendia w bawarskich szkołach wyższych

Roczne stypendia na studia podyplomowe i doktoranckie dla absolwentów szkół wyższych z Europy Centralnej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Zgłoszenia do dnia 15 lutego 2010 r.