Konkurs w ramach projektu ERA-NET TRANSPORT II

Konkurs dotyczy obszaru tematycznego ENT19: "Electric Road Transport". Wnioski można składać do dnia 23 lutego 2010 r. Szczegółowe informacje oraz procedury dotyczące konkursu znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.