Jak efektywnie korzystać z bazy CORDIS - szkolenie

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na szkolenie pt.:

 "Jak efektywnie korzystać z bazy CORDIS".


Celem spotkania jest praktyczne przybliżenie zasad funkcjonowania oraz możliwości oferowanych przez Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju - CORDIS.

Spotkanie odbędzie się dnia 24 lutego 2010 r. (środa), w budynku "Dużej Chemii" UMCS, sala B, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 3, w godzinach 10:15 - 12:00.

Program spotkania:

1. Wprowadzenie
a) Czym jest CORDIS; jak tam trafić; prezentacja zakresu, rodzaju informacji i danych dostępnych w bazie CORDIS.
b) Prezentacja zasobów polskiej wersji serwisu.

2. Prezentacja zasobów internetowych CORDIS oraz efektywnego ich wykorzystania:
a) Informacje o 7. Programie Ramowym w bazie CORDIS.
b) CORDIS jako źródło wiedzy o konkursach i dokumentach konkursowych.
c) Wsparcie wnioskodawców (rejestracja CORDIS - newslettery, Portalu uczestnika i EPSS).
d) Tworzenie profilu w serwisie CORDIS PARTNERS oraz poszukiwanie ofert współpracy.
e) Informacje o projektach współfinansowanych przez KE.
f) Wyszukiwanie dokumentów prawnych (kontrakty, umowy, prawa własności intelektualnej) w serwisie CORDIS.
g) Informacje o osiągnięciach projektów badawczych i rozwojowych realizowanych ze środków UE.
h) Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej - sposoby zgłaszania kandydatur na ekspertów oceniających wnioski.

3. CORDIS a inne tego typu serwisy (ERC, EURAXESS, CIP, EEN, IPR-Helpdesk, Finance-Helpdesk, KPK).Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia na udział w spotkaniu (e-mail, telefonicznie) przyjmujemy do dnia 23 lutego 2010 r.

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udziela:
Justyna Szady-Nazarewicz, e-mail: jszady@ipan.lublin.pl oraz
Michał Marszałowicz, e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl, tel.: 81 744 50 61 w.118.