ERA-NET NEURON "European Research Projects on mental Disordes"

Tematyka konkursu ERA-NET NEURON "European Research Projects on Mental Disorders" obejmuje następujące zagadnienia: Fundamental research on the pathogenesis and aetiology of mental disorders; Research to develop new strategies foe (early) diagnosis, therapy, and rehabilitation procedures for mental disorders. Wnioski wstępne należy przesyłać do dnia 9 marca 2010 r. Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.