Planowane konkursy w ramach Programu Szczegółowego PEOPLE 7. Programu Ramowego

Komisja Europejska na dzień 17 marca 2010 r. planuje opublikowanie zaproszeń do składania wniosków o stypendia indywidualne: Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (IEF); Marie Curie International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF); Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF). Informacje o konkursach zostaną opublikowane w serwisie CORDIS, zakładka "Find a call". Więcej informacji o stypendiach Marie Curie na stronie Komisji Europejskiej.