Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków (call for proposal) w ramach Programu Szczegółowego PEOPLE - Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (Międzynarodowa wymiana pracowników naukowych). Akcja IRSES umożliwia współpracę instytucji badawczych z krajów członkowskich UE lub stowarzyszonych z 7. PR z krajami trzecimi (kraje sąsiedzkie UE lub mające umowę o współpracy naukowej z KE) poprzez wymianę pracowników naukowych z instytucją partnerską kraju trzeciego. Wnioski można składać do dnia 25 marca 2010 r. Dokumentacja konkursowa: CORDIS > FP7 > Find a call > PEOPLE.