Zaproszenie do składania wniosków w ramach programu COST

W ramach Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych (COST) ogłoszono zaproszenie do składania propozycji akcji, które przyczynią się do naukowego, technologicznego, gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju Europy. Termin zgłaszania propozycji wstępnych upływa z dniem 26 marca 2010 r. Szczegółowe informacje na stronie COST.