Fundusz Stypendialny - nabór wniosków

Do dnia 1 kwietnia 2010 r. trwa nabór wniosków do Funduszu Stypendialnego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (Swiss-Polish Cooperation Programme). Dofinansowanie można otrzymać dla projektów: wizyt stypendialnych doktorantów i młodszych pracowników naukowych (stopień doktora) z Polski, w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych w Szwajcarii (od 6 do 24 miesięcy); wizyt samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją (5-dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce).