Fundusz Stypendialny Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

W ramach Funduszu Stypendialnego następujące typy działań mogą uzyskać wsparcie finansowe: Mobilność Studentów i Pracowników Szkół Wyższych; Kursy Językowe; Stypendia Indywidualne. Wnioskodawcami mogą być: uczelnie, doktoranci i młodzi naukowcy, przedstawiciele instytucji działających w obszarze edukacji. W ramach Funduszu można uzyskać dofinansowanie m.in. na wyjazdy i przyjazdy doktorantów w celu realizacji projektu badawczego i młodych naukowców w celu przeprowadzania badań naukowych w instytucjach badawczych. Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2010 r.