Konkurs w ramach projektu ERA-NET IB (Industrial Biotechnology)

Konkurs dotyczy obszaru tematycznego: "Industrial biotechnology for Europe: an integrated approach". Wnioski wstępne można składać do dnia 31 marca 2010 r. Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.