Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme - IRSES (PEOPLE)

Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme - IRSES

Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2010-IRSES

Data ogłoszenia: 25 listopada 2009 r.

Budżet: 30 000 000 euro

Termin zamknięcia konkursu: 25 marca 2010 r., godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli)

Zakres tematyczny: Międzynarodowa wymiana pracowników naukowych między instytucjami naukowymi z krajów członkowskich UE i stowarzyszonych z 7. Programem Ramowym, a instytucjami naukowymi z krajów z którymi WE podpisała umowę o współpracy naukowo-technicznej lub z krajów sąsiedzkich UE.


Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=245