Seminarium RPK: Współpraca naukowa w 7PR

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na seminarium pt.: "Współpraca naukowa w 7PR: znaczenie, uwarunkowania formalnoprawne, sposoby nawiązywania relacji partnerskich". Spotkanie odbędzie się dnia 7 kwietnia 2010 r. (środa), w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, Aula I im. Rektora Podkowy, ul. Nadbystrzycka 36, w godzinach 10:30 - 12:00.