Współpraca naukowa w 7PR znaczenie, uwarunkowania formalnoprawne, sposoby nawiązywania relacji partnerskich

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE zaprasza na seminarium pt.:

"Współpraca naukowa w 7PR: znaczenie, uwarunkowania formalnoprawne, sposoby nawiązywania relacji partnerskich".

W ramach niniejszego spotkania omówione zostaną następujące zagadnienia:
- Znaczenie współpracy w realizacji projektów 7PR;
- Możliwości udziału w partnerstwach;
- Formalnoprawne ramy współpracy naukowej w projektach 7PR;
- Współpraca naukowa w ramach akcji stypendialnych MC oraz grantów ERC i JRC;
- Sposoby nawiązywania współpracy naukowej między instytucjami;
- Rola sieci KPK w nawiązywaniu współpracy naukowej między instytucjami;
- Korzystanie z Serwisu Partnerskiego (CORDIS PARTNERS SEVICE);
- Współpraca naukowa w konkursach 7PR - przegląd wybranych ofert.

Spotkanie odbędzie się 7 kwietnia 2010 r. (środa), w budynku Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej (ul. Nadbystrzycka 36), aula I im. Rektora Podkowy, w godzinach 10:30 - 12:00. Po zakończeniu seminarium będzie możliwość skorzystania z konsultacji indywidualnych.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmujemy (e-mail, telefonicznie) przyjmujemy do 6 kwietnia br.

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udziela:

Michał Marszałowicz
tel. 81 744 50 61 wewn. 118
e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl