European Research Council Advanced Investigator Grant (ERC AdG 2010)

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council) opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach kolejnego konkursu dla doświadczonych naukowców ERC Advanced Investigator Grant 2010. Projekty mogą składać naukowcy ze stopniem doktora lub wyższym i z liczącym się dorobkiem ostatnich 10 lat, we wszystkich dziedzinach nauki. Wnioski można jeszcze składać do dnia 7 kwietnia 2010 r. (nauki społeczne i humanistyczne). Dokumentacja konkursowa: CORDIS > FP7 > Find a call > IDEAS.