Dzień Informacyjny na temat możliwości finansowania projektów w ramach programu "Inteligentna Energia - Program dla Europy"


Dzień Informacyjny na temat możliwości finansowania projektów w ramach programu "Inteligentna Energia - Program dla Europy"

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. oraz Lubelski Urząd Wojewódzki organizują dzień informacyjny programu "Inteligentna Energia - Program dla Europy". Spotkanie odbędzie się dnia 14 kwietnia 2010 r., o godz. 10:30, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Spokojna 4. Celem spotkania jest zapoznanie z warunkami uczestnictwa, zakresu tematycznego i priorytetów programu, zasad finansowania i wypełniania wniosków. Szczegółowe informacje w załączeniu.