Granty badawcze Ernst & Young - konkurs 2010


Granty badawcze Ernst & Young - konkurs 2010


W ramach programu Ernst & Young Sprawne Państwo naukowcy mogą składać wnioski o granty badawcze na przeprowadzenie badań poświęconych funkcjonowaniu instytucji publicznych w Polsce w jednym z obszarów: Dobre zarządzanie (good governance); Opieka zdrowotna; Infrastruktura i zasoby. Kandydaci muszą posiadać stopień doktora nauk prawnych, ekonomicznych, politycznych lub pokrewnych oraz co najmniej 4 lata doświadczenia w pracy naukowo-badawczej. Wnioski można składać do dnia 12 kwietnia 2010 r. Szczegółowe informacje na stronie Ernst & Young.