Warsztaty: "Stypendia indywidualne Marie Curie - wskazówki jak przygotować wniosek"

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Centrum Informacji dla Naukowców EURAXESS w Lublinie zaprasza do udziału w warsztatach:

"Stypendia indywidualne Marie Curie - wskazówki jak przygotować wniosek".

Do udziału w warsztatach zapraszamy naukowców zainteresowanych wyjazdem do zagranicznych ośrodków naukowych, którzy posiadają stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych od momentu uzyskania tytułu magistra (experienced researcher).

Spotkanie odbędzie się dnia 15 kwietnia 2010 r. (czwartek) w budynku Collegium Novum, Uniwersytet Medyczny, Al. Racławickie 1, sala 316 (III. piętro), w godzinach 12:00 - 14:00.

Program warsztatów:
  1. Stypendia indywidualne Marie Curie (Intra-European Fellowships for Career Development; International Outgoing Fellowships for Career Development; International Incoming Fellowships).
  2. Przygotowanie wniosku o stypendium indywidualne na przykładzie Marie Curie Intra-European Fellowships for Career Development (część administracyjna i opisowa wniosku, kryteria oceny wniosków, kwestie finansowe, zagadnienia prawne).
  3. Wskazówki i uwagi ekspertów oceniających projekty indywidualne.
  4. Statystyki poprzednich konkursów.
  5. Mechanizmy reintegracyjne (European Reintegration Grants; International Reintegration Grants).
  6. Indywidualne konsultacje.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Zgłoszenia dotyczące udziału w warsztatach (e-mail, telefonicznie) przyjmujemy do dnia 13 kwietnia 2010 r.

Wszelkich informacji związanych ze spotkaniem udziela:
Justyna Szady-Nazarewicz
e-mail: jszady@ipan.lublin.pl
telefon: 81 744 50 61 w.118