Konkurs ERA-NET MATERA

Tematyka konkursu obejmuje następujące obszary: Biomaterials for human health improvement; Materials with tailored properties; High performance engineering materials. Konkurs jest dwuetapowy. Termin nadsyłania wniosków wstępnych (pre-proposals) upływa z dniem 26 kwietnia 2010 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.