Program Polonium

Do dnia 30 kwietnia 2010 r. można składać wnioski w ramach polsko-francuskiej współpracy - program Polonium. Program dotyczy projektów badawczych (wymiana osobowa, badania), w dowolnej dziedzinie naukowej. Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.