Konkurs ERA-NET-PLUS PIANO+

Konkurs dotyczy obszaru: "Photonics-based internet access networks of the future". Konkurs jest dwuetapowy. W terminie do 29 kwietnia 2010 r. należy złożyć krótki wniosek ("light proposals"). Wnioski pełne należy złożyć do dnia 16 czerwca 2010 r. Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.