Warsztaty - Wspieranie innowacyjności firm sektora transportu powierzchniowego w 7. Programie Ramowym

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje warsztaty dotyczące możliwości wspierania uczestnictwa polskich małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze transportu powierzchniowego w inicjatywach 7. Programu Ramowego. Celem spotkania, które odbędzie się dnia 28 kwietnia 2010 r., będzie zaprezentowanie aktualnych obszarów tematycznych związanych z finansowaniem rozwoju nowych technologii w sektorze transportu, ze szczególnym uwzględnieniem uczestnictwa MŚP w projektach badawczych.