Science in Society (CAPACITIES)

Science in Society (Nauka w społeczeństwie)


Znak konkursu:
FP7-SCIENCE-IN-SOCIETY-2010-NCP

Data ogłoszenia: 30 lipca 2009 r.

Budżet: 300 000 euro

Termin zamknięcia konkursu: 29 kwietnia 2010 r., godz. 17:00 czasu lokalnego w Brukseli


Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=283