Warsztaty dotyczące wspierania uczestnictwa polskich małych i średnich przedsiębiorstw działających w sektorze rolno-spożywczym i biotechnologicznym w inicjatywach 7. Programu Ramowego

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Sieć Enterprise Europe Network zapraszają na warsztaty dotyczące udziału małych i średnich przedsiębiorstw w europejskich projektach badawczych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów żywność, rolnictwo i rybołówstwo oraz biotechnologia. Warsztaty, które odbędą się dnia 11 maja 2010 r., poprowadzą eksperci z Włoch, APRE oraz Polski z PARP-u i KPK PB UE.