Stypendia Niemieckiej Fundacji DBU

Program stypendialny umożliwia odbycie stażu (od 6 do 12 miesięcy) na uniwersytetach, w przedsiębiorstwach, instytutach badawczych, urzędach, organizacjach pozarządowych. Głównym celem programu jest realizacja projektów, które przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego w Polsce i Niemczech.

 

Wnioski można składać do dnia 4 października 2010 r.

Szczegółowe informacje: http://sds.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=98