Konkurs MNiSW "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych UE"

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło kolejną edycję konkursu "Granty na granty - wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej". Celem konkursu jest wsparcie finansowe polskich jednostek naukowych, które będą pełnić rolę koordynatora projektu badawczego UE. Finanse są przyznawane na prace związane z przygotowaniem wniosku projektowego w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach 7 Programu Ramowego (7 PR + Euratom) oraz Funduszu Badawczego Węgla i Stali.

 

Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września 2010 r.

Szczegółowe informacje na stronie MNiSW:

www.nauka.gov.pl/ministerstwo/aktualnosci/aktualnosci/artykul/ogloszenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-o-iv-edycji-konkursu-granty-na-granty-wsparc/