Infromacje KPK

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE publikuje swoje wiadomości na stronie internetowej http://kpk.gov.pl/, za pośrednictwem newslettera oraz kanałów w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter).