30 września 2010 r.

  

"Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) - współpraca instytucji naukowych z sektorem przemysłowym"