Program KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program KOLUMB (Stypendia na zagraniczne staże podoktorskie) umożliwia młodym naukowcom, którzy po doktoracie nie przebywali na długoterminowym stażu zagranicznym, wyjazdy na pobyty badawcze do ośrodków naukowych na całym świecie. Stypendia przyznawane są na okres od 6 do 12 miesięcy. Po powrocie naukowcy mogą się ubiegać o granty wspomagające.

 

Najbliższy termin składania wniosków: 15 października 2010 r.

Szczegółowe informacje na stronie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: www.fnp.org.pl/programy/aktualne_programy_fnp/stypendia_i_subsydia/program_kolumb

TAGI: KOLUMB, FNP