Alexander S. Onassis Foundation

Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation: http://www.onassis.gr/

 

Programme of scholarships for foreigners - program dla zagranicznych naukowców w formie grantów badawczych, edukacyjnych oraz stypendiów: http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php  

 

Program obejmuje następujące dziedziny nauki:

  • Humanities: Philology, Literature, Linguistics, History, Archaeology, Philosophy, Educational Studies, Psychology
  • Social Science (excluding Law): Political Sciences, Sociology, Political analysis, International and European Studies, Administration Sciences, Social Theory and Social Policy
  • Arts: Visual Arts, Music, Dance, Theatre, Photography, Film Studies, New Media.