FNP: Rusza VI edycja programu TEAM

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uruchomiła nabór wniosków do programu TEAM. O granty ubiegać się mogą liderzy zespołów naukowych prowadzących prace badawcze w obszarach Bio, Info, Techno i zamierzający zatrudnić młodych badaczy: studentów po 3 roku studiów, doktorantów lub doktorów (do 4 lat po uzyskaniu stopnia naukowego).

 

Wnioski będą przyjmowane  do 30 września 2010 r.


Szczegóły programu oraz formularze wniosków można uzyskać pod tym adresem: http://www.fnp.org.pl/aktualnosci/aktualnosci/rusza_nabor_wnioskow_do_programu_team