Wyszukiwarki programów stypendialnych

 

International Scholarships: http://www.internationalscholarships.com/

Stypendia niemieckie: wyszukiwarka DAAD

Portal dla Mobilnych Naukowców w Polsce: http://www.euraxess.pl/

Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców - EURAXESS Researchers in Motion

Programy stypendialne dofinansowane przez Marie Curie COFUND: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html

British Council Scholarship search - stypendia brytyjskie

Financing your studies in Holland (Holandia): http://www.studyinholland.nl/scholarships/financing-your-studies

Oferty dla studentów studiów doktoranckich - FindAPhD.com

Oferty dla osób po doktoracie - FindAPostDoc.com

DFG - German Research Foundation: http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/index.jsp

Flemish scholarships and grants (Flandria): http://www.studyinflanders.be/en/funding-opportunities/

Oferta stypendialna na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej:

 http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm

Austrian Database for Scholarschips and Research Grants (Austria): http://www.grants.at/

Stypendia Rządu Francuskiego: http://www.ambafrance-pl.org/-Stypendia,211-