Wyszukiwarki programów stypendialnych

 

International Scholarships: http://www.internationalscholarships.com/

Stypendia niemieckie: wyszukiwarka DAAD

Portal dla Mobilnych Naukowców w Polsce: http://www.euraxess.pl/

Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców - EURAXESS Researchers in Motion

Programy stypendialne dofinansowane przez Marie Curie COFUND: CORDIS EU Research Results

British Council Scholarship search - stypendia brytyjskie

Financing your studies in Holland (Holandia): http://www.studyinholland.nl/finances

Oferty dla studentów studiów doktoranckich - FindAPhD.com

Oferty dla osób po doktoracie - FindAPostDoc.com

DFG - German Research Foundation: https://www.dfg.de/en/

Flemish scholarships and grants (Flandria): https://www.studyinflanders.be/programmes

Oferta stypendialna na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej: https://nawa.gov.pl/

Austrian Database for Scholarschips and Research Grants (Austria): http://www.grants.at/

Stypendia Rządu Francuskiego: http://www.ambafrance-pl.org/-Stypendia,211-