Fundusz Stypendialny Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Wsparcie w ramach Funduszu Stypendialnego obejmuje: wizyty stypendialne doktorantów i młodych pracowników naukowych (ze stopniem doktora), w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii (czas trwania stypendium: od 6 do 24 miesięcy) oraz wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski i Szwajcarii w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją (tzn. 5-dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce).

Aplikacje można składać do dnia 1 listopada 2010 r.

Szczegółowe informacje: http://sciex.pl/zaproszenie-do-skladania-wnioskow