Szkolenia komercyjne

Informujemy, że funkcjonują profesjonalne firmy prowadzące szkolenia z zakresu udziału w programie Horyzont 2020. W niniejszym miejscu prezentujemy informacje, jakie otrzymujemy od niektórych z takich firm. Prosimy o zapoznanie się z ich ofertą.

CENERG - Centrum Integracji Badań Energetycznych CENERG jest samodzielną jednostką w ramach Instytutu Energetyki w Warszawie i stanowi kontynuację działań Centrum Doskonałości CENERG powołanego w Instytucie w roku 2002 pod nazwą Centrum Integracji Badań nad Zaopatrzeniem w Energię Europy Środkowo-Wschodniej z Wykorzystaniem Paliw Kopalnych i Źródeł Odnawialnych i finansowanego w latach 2002-2005 ze środków 5. Programu Ramowego Unii Europejskiej.

AMbER project - to podmiot działający na rynku usług szkoleniowo-doradczych świadczącym usługi w zakresie kompleksowego wsparcia w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu międzynarodowych projektów badawczych, badawczo-szkoleniowych oraz wspierających ze szczególnym uwzględnieniem programów ramowych UE.

inno-projeKT - to firma, która pomaga w pozyskiwaniu środków na działania o charakterze innowacyjnym. Oferta firmy inno-projeKT skierowana jest do instytutów badawczych, uczelni i firm, obejmuje: szkolenia, konsultacje, zarządzanie projektami, kreatywność.