Szkolenia w innych regionach

 

RPK Lublin działa w ogólnopolskiej sieci punktów kontaktowych zwanej Siecią KPK. Każdy punkt kontaktowy ma w swojej ofercie szkolenia i warsztaty. 

 

System wsparcia beneficjentów w Polsce tworzy Krajowy Punkt Kontaktowy Programu Ramowego Horyzont Europa działający obecnie w strukturze Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie, oraz Sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych (zlokalizowanych w Białymstoku, Gdańsku, Gliwicach, Olsztynie, Szczecinie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Krakowie i Wrocławiu), a także Business Science Poland z siedzibą w Brukseli, również działające w strukturze NCBR.

 

Informacje o wydarzeniach zamieszczane są w ogólnopolskim serwisie  KPK, dystrybuowane za pośrednictwem newslettera oraz kanałów w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter). Można je także znaleźć na regionalnych stronach internetowych każdego punktu kontaktowego.

 

Region Centralny - Krajowy Punkt Kontaktowy PR Horyzont Europa (woj. mazowieckie)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

https://www.kpk.gov.pl/

 

Region Północny (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie)

Politechnika Gdańska

http://www.rpkgdansk.pl/

 

Region Śląski (woj. śląskie i opolskie)

Politechnika Śląska

http://www.rpk.polsl.pl/

 

Region Południowy (woj. małopolskie, podkarpackie)

Politechnika Krakowska, Centrum Transferu Technologii

http://www.transfer.edu.pl/pl/rpk.htm

 

Region Łódzki (woj. łódzkie)

Uniwersytet Łódzki

http://www.regionalny.uni.lodz.pl/

 

Region Podlaski (woj. podlaskie)

Politechnika Białostocka

http://www.rpkbialystok.pb.edu.pl/

 

Region Północno-Wschodni (woj. warmińsko-mazurskie)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

http://www.uwm.edu.pl/rpk/

 

Region Zachodni (woj. wielkopolskie i lubuskie)

Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

http://rpk.ppnt.poznan.pl/

 

Region Północno-Zachodni (woj. zachodniopomorskie)

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

https://innowacje.zut.edu.pl/

 

Region Południowo-Zachodni (woj. dolnośląskie)

Politechnika Wrocławska, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

http://rpk.wroclaw.pl/

 

Business Science Poland - Biuro w Brukseli

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

http://zpbsp.com/