Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - konkurs 2010

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki (Deutsch-Polnische Wissenschaftsstiftung) wspiera projekty w zakresie polsko-niemieckiej współpracy między środowiskiem naukowym obu krajów. Fundacja wspiera wspólne projekty w dziedzinie nauk humanistycznych, kulturoznawstwa, prawa, nauk społecznych, nauk ekonomicznych.

 

Konkurs 2010

Obowiązujące priorytety tematyczne wspólnych (polsko-niemieckich) projektów:

  • Transfer kultury i wiedzy,
  • Wielojęzyczność,
  • Procesy europeizacji,
  • Zmiana norm i wartości.

Adresaci:

  • szkoły wyższe,
  • pozauczelnianie jednostki naukowe,
  • pozostałe instytucje naukowe w Polsce i Niemczech.

 

Aplikowac można do dnia 8 listopada 2010 r.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w konkursie: http://www.pnfn.pl/pl/451.php