Konkurs na polsko-izraelskie granty badawcze

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków w ramach współpracy polsko-izraelskiej. Przedmiotem projektów badawczo-rozwojowych może być rozwijanie innowacyjnych produktów i rozwiązań technologicznych w celu ich praktycznego zastosowania. Wnioski można składać do 15 listopada br. Szczegóły znajdą Państwo na stronach NCBiR.