Oferty pracy w instytutach JRC

Instytuty Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (Joint Research Centre - JRC) ogłosiły nabór pracowników. Poszukiwanych jest ponad 270 pracowników w siedmiu instytutach JRC: Instytucie Materiałów Referencyjnych i Pomiarów (Belgia); Instytucie Pierwiastków Transuranowych (Niemcy); Instytucie Energii (Holandia); Instytucie Ochrony i Bezpieczństwa Obywateli (Włochy); Instytucie Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (Włochy); Instytucie Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli (Włochy); Instytucie Studiów Perspektyw Technologicznych (Hiszpania). Potrzebni są specjaliści w następujących dziedzinach: chemia, biologia i nauki o zdrowiu; fizyka; mechanika strukturalna; ilościowa analiza polityki; informacja przestrzenna; nauki o środowisku; energia oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. O pracę mogą się ubiegać osoby z co najmniej trzyletnim lub sześcioletnim doświadczeniem zawodowym w wybranej dziedzinie. Aplikacje można składać do 4 listopada 2010 r.

Szczegółowe informacje na stronie JRC: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=2030

TAGI: Kariera, Praca