Dzień Informacyjny "Współpraca Międzynarodowa (INCO) w 7 Programie Ramowym" - Program "Możliwości"

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Warszawie zaprasza do udziału w dniu informacyjnym poświęconym działaniom na rzecz Współpracy Międzynarodowej (INCO) w 7 Programie Ramowym. Spotkanie pt.: "Współpraca Międzynarodowa (INCO) w 7 Programie Ramowym - Program Możliwości" odbędzie się w Warszawie, dnia 29 października 2010 r. Miesjce spotkania: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul. Pawińskiego 5B, Warszawa. Wśród prelegentów spotkania będzie p. Ralf Koenig (INCO NCP, Austrian Promotion Research Agency - FFG) oraz eksperci KPK, MNiSW, NCBiR. Doświadczeniami z realizacji projektów z krajami trzecimi podzielą się przedstawiciele polskich instytucji.

 

Szczegółowy program oraz rejestracja udziału na stronie: http://www.kpk.gov.pl/aktualnosci/imprezy/i.html?id=4141